Η Εταιρία

Πολιτική Ποιότητας

Στην TARGET εργαζόμαστε ακούραστα για να παρέχουμε στην Ελληνική επιχείρηση υπηρεσίες οργάνωσης, επιχειρηματικής και τεχνολογικής υποστήριξης, για να υλοποιούμε συστήματα διαχείρισης ISO και για να διεξάγουμε στο διαπιστευμένο εργαστήριό μας δοκιμές για ρολά- παντζούρια και σήτες στα πλαίσια της σήμανσης CE των προϊόντων αυτών από τους κατασκευαστές.

Έχουμε καθιερωθεί στην αγορά γιατί παρέχουμε αποδοτικές και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και γιατί νοιαζόμαστε για την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρήσεων και συναισθανόμαστε τις αγωνίες και τις προσδοκίες των επιχειρηματιών που μας εμπιστεύονται.  

Οραματιζόμαστε να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μίας έντιμης πελατοκεντρικής επιχειρηματικής ηθικής τηρώντας στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. 

Έχουμε ως κύριο άξονα άσκησης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, τη συμμόρφωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των προσδοκιών, των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών μας.

Δεσμευόμαστε να:

 • παρέχουμε υπηρεσίες & εργαστηριακές δοκιμές υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας ορθές επαγγελματικές πρακτικές,
 • εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα για το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών μας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας των δοκιμών μέτρησης της αντοχής σε ανεμοπίεση σκιαδίων και εξωφύλλων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025:2005,
 • βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητά των τηρούμενων συστημάτων διαρκώς με τη συνεργασία των έμπειρων και αφοσιωμένων συνεργατών μας, αλλά και των απαιτητικών και πιστών πελατών μας,
 • διαδίδουμε την πολιτική μας για την ποιότητα και τη γραπτή τεκμηρίωση των τηρούμενων συστημάτων σε όλους τους συνεργάτες μας με τη διαρκή εκπαίδευση και τους τακτικούς κύκλους ποιότητας.
 • διασφαλίζουμε την κατανόηση και τη τήρηση της παρούσας πολιτικής και των διαδικασιών των τηρούμενων συστημάτων από το προσωπικό της επιχείρησης και από τους εξωτερικούς συνεργάτες μας,
 • διαθέτουμε όλους τους αναγκαίους πόρους και τα μέσα για τη διασφάλιση της ορθής επαγγελματικής και εργαστηριακής πρακτικής και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Στο πλαίσιο των συστημάτων κατά ΕΝ ISO9001:2008 και ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 που εφαρμόζουμε, εγκαθιστούμε και παρακολουθούμε συστηματικά, τους αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας για όλο και περισσότερο ικανοποιημένους πελάτες, για αποδοτικές πωλήσειςγια υψηλών προδιαγραφών και υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης παρεχόμενες υπηρεσίεςγια ενίσχυση του ερευνητικού μας έργου και για διεύρυνση του πεδίου που δραστηριοποιούμαστε.

 

                                                               ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 

                                            Γ. Σιδηρόπουλος       –         Γ. Μαδεμλής

Οργάνωση

Η εταιρία είναι οργανωμένη σε τρείς (3) διευθύνσεις:

 • Οργάνωσης και πιστοποιήσεων
 • Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
 • Εργαστηρίου Δοκιμών

Στελέχη

Τα στελέχη της εταιρίας διακρίνονται για την υψηλή κατάρτιση, τον επαγγελματισμό και την πολυετή επαγγελματική εμπειρία, και είναι οι:

 • Γιώργος Σιδηρόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
 • Γιώργος Μαδεμλής, Γεωλόγος ΑΠΘ, MBA Kingston University
 • Άννα Νικολαΐδου, Τεχνολόγος Τροφίμων ΑΤΕΙΘ
 • Αναστάσιος Τουβεντζίδης, Μηχανικός Αυτοματισμών ΑΤΕΙΘ
Μετάβαση στο περιεχόμενο